SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2012/2013

 

Laureaci konkursów przedmiotowych

w roku szkolnym 2012/2013

język polski - - Julia Zubielewicz VI A
matematyka - Michał Panasewicz VI B, Łukasz Tatarczuk VIA, Katarzyna Walendykiewicz VIA, Julia Zubielwicz VIA 

Konkursy z języka polskiego

III Powiatowy Konkurs Recytatorsko-Plastyczny " Twórczość Juliana Tuwima słowem i pędzlem malowana" – 

- I miejsce: Izabela Kosielińska VB w kategorii klas IV – VI

Rejonowy Konkurs Wiedzy Humanistycznej " Alfa i Omega" kl. V-

- I miejsce: w eliminacjach Katarzyna Łazewska VB

XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki " Ocalić od zapomnienia" pod hasłem" Kołyszemy, Usypiamy, Aniołowie" organizowanym przez Bibliotekę SP nr 2

- II miejsce: Weronika Wałuszko VIB

Wojewódzki Konkurs" Białostocczyzna znana i nieznana III edycja" - "Wędrówki po BIałostocczyźnie" organizowanym przez Bibliotekę SP nr 21- - wyróżnienie: Katarzyna Kukiełko IVB

Konkursy Informatyczno - Literackie

Wojewódzki konkurs na prezentację multimedialną " Polscy prezydenci" II edycja- "Stanisław Wojciechowski" organizowanym przez Bibliotekę SP nr 21 –

- wyróżnienia Weronika Wałuszko VIB, Katarzyna Kukiełko IVB

Wojewódzki konkurs na prezentację multimedialną "Biblioteka to domprzyszłośći i przeszłości" organizowanym przez Bibliotekę SP nr 21 -
- II miejsce: Katarzyna Kukiełko IVB

- wyróżnienie: Małgorzata Bondaruk IVB

Wojewódzki Konkurs " Julian Tuwim w cyfrowym  świecie"-

- wyróżnienia: Weronika Wałuszko VIB, Katarzyna Kukiełko IVB

Konkursy z języka angielskiego

Międzyszkolny Turniej Świąteczny –

- wyróżnienia: J. Dąbrowski T. Masłowski, K. Snarski, J. Zadykowicz z klasy VB

Konkurs miejski " Focus on English" –

- III miejsce: Jakub Zadykowicz VB

Konkurs ogólnopolski " Oxford Test Plus"-

- Laureaci I stopnia: L. Stalończyk IVA, K.Rogowska VA, H. Suchocka VA

- Laureaci III stopnia: K.Eliaszuk IVA, A. Szczepkowska IVA,

W. Pietraszewicz IVA, M. Jarmołowicz IVA,J. Kiełczewska IVA, W. Rogowska VA, W. Świrydowicz VA, J. Paszkowska VIB,

Z. Koronkiewicz VIB, Weronika Wałuszko VIB, M. Wyszyńska VIB, K. Mierzwińska VA, G. Tołkacz VB

Konkurs ogólnopolski " Multitest" -

- wyróżnienia: K. Łazewska VA i H. Suchocka VA ( 11 miejsce w Polsce), O. Jelska IVB i M. Bondaruk IVB ( 15 miejsce w Polsce)

Konkurs ogólnopolski "Olimpus" z języka angielskiego -

- Laureatki: K. Strycharska VB, H. Suchocka VA, M. Muśko IVB, M. Bondaruk IVB

Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus

- Laureaci I stopnia: K. Eliaszuk IVB,K. Kukiełko IVB, V. Stabla IVB, O. Jelska IVB,M. Bondaruk IVB, K. Rogowska VA J. Dąbrowski VB-

- laureaci II stopnia: L. Stalończyk IVA, A. Szczepkowska IVA, P. Kuczko IVB, M. Muśko IVB, Z. Rusiłowicz IVB

II Miejski Konkurs Recytatorski " American Poetry Contest"-

- I miejsce: Izabela Kosielińska VB

Międzyszkolny Konkurs Językowo - Informatyczny " Four Seasons of the Year"-

- III miejsce: Jakub Zadykowicz VB

Konkursy Plastyczne

Konkurs plastyczno - fotograficzny " W domu jest najlepiej" -

- wyróżnienie: Małgorzata Świrydowicz VA

Konkursy czytelnicze

Wojewódzki Konkurs Literacki " Biblioteka dobre miejsce dla człowieka" organizowanym przez Bibliotekę SP nr 21 -

- wyróżnienie: Katarzyna Kukiełko IVB

Konkursy Przyrodnicze

Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Marszach na Orientację

- II miejsce: Karol Sienicki VIA, Michał Panasewicz VIB

Marsz na orientację - Krywlany –

- I miejsce: K. Sienicki VIA, M. Panasewicz VIB

- II miejsce: K. Dziubek VIB, S. Fiedoruk VIB

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Przyrody " Olimpus" –

- Laureaci: J. Zadykowicz VB, H. Suchocka VA, L. Stalończyk IVA, M. Butkiewicz IVA, K. Eliaszuk IVA

Wojewódzki konkurs " Kraje Unii Europejskiej" organizowanym przez SP nr 49 -

- II miejsce: M. Bondaruk IVB, K. Mierzwińska VA, W. Rogowska VA

Konkursy Matematyczne

Kangur Matematyczny -

- wyróżnienia: A. Korzunowicz VA, K. Łazewska VB, K. Walendykiewicz VIA, Ł. Tatarczuk VIA

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Matematyki "Olimpus"

- Laureaci: A. Korzunowicz VA, K. Łazewska VB, J. Zubielewicz VIA, K. Walendykiewicz VIA, Ł. Tatarczuk VIA

Konkursy Historyczne

XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego " Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego w latacg 1887- 1922 o niepodległość i granice RZeczypospolitej –

- do etapu rejonowego zakwalifikowali się: J. Zadykowicz VB, W. Pietraszewicz IVA, K. Sokół VIA, M. Dawidowska VB

VIII wojewódzki Konkurs Historyczny " Życie i czyny Marszałka Józefa Piłsudskiego - Z Magdeburga na Wawel i Rossę" -

- do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się: K. Kukiełko IVB, J. Zadykowicz VB

Zawody sportowo – taneczne

Igrzyska Miasta Białegostoku w Indywidualnych Biegach Przełajowych

- I miejsce: Karina Krawiel IVB- awans do finału wojewódzkiego; do finału awansowały też Katarzyna Rogowska VA i Paulina Iwaniuk VA

Igrzyska Miasta Białegostoku w Lekkiej Atletyce –

- VII miejsce w rzucie dyskiem - Jakub Falkowski VIA

- VIII miejsce w biegu na 60 m. - Aleksandra MaleszewskaVIB

- V miejsce w biegu 80 m. ppł. - Aleksandra Maleszewska VIB

- VIII miejsce w biegu 80 m. ppł. - Aleksandra Jarmolik VB

- VI miejsce w rzucie dyskiem - Karolina Sokół VIA

- II miejsce w pchnięciu kulą  - Karolina Sokół VIA -awans do finału wojewódzkiego

- VIII miejsce w rzucie dyskiem - Katarzyna Strycharska VB

Podlaskie Igrzyska Miasta Białegostoku w Lekkiej Atletyce -

- VII miejsce w pchnięciu kulą - Karolina Sokół VIA