SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

patron pg

Patron szkoły

Jan Kochanowski (1530 - 1584)

W dniu 2 czerwca 2007 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Kochanowskiego i przekazania sztandaru społeczności uczniowskiej.

Jan Kochanowski był największym poetą polskiego odrodzenia. Obdarzony niezwykłym talentem poetyckim, pozostawił po sobie obszerną spuściznę literacką, która na długie wieki pozostała niewyczerpanym źródłem inspiracji dla następców.

 

KALENDARIUM

1530

 • Jan Kochanowski urodził się w Sycynie.
 • jego ojciec – Piotr Kochanowski był zamożnym właścicielem kilku wsi i sędzią sandomierskim.
 • jego matką natomiast była Anna z Białaczowskich – kobieta o wysokiej kulturze umysłowej.
 • miał również uzdolnionych literacko braci – Andrzeja i Mikołaja.

ok.– 1547

 • śmierć ojca
 • studia na uczelni w Krakowie
 • w tymże czasie powstały pierwsze łacińskie teksty jego autorstwa

ok.– 1552

 • pobyt w Królewcu

1552

 • wyjazd do Włoch na studia. Kochanowski przebywał we Włoszech 5 lat, z trzema przerwami (w latach: 1552-1555; 1556; 1557-1558).
 • Ta ostatnia objęła wycieczkę do Francji, gdzie poznał poetę P. Ronsarda i innych członków „Plejady” (pisali oni w języku narodowym), dzięki którym zaczął pisać w języku ojczystym, a nie jak na początku po łacinie. W Padwie studiował: filologię łacińską, języki: włoski i grecki. W czasie studiów wiele podróżował po Włoszech i zawierał liczne przyjaźnie.
 • Wtedy to prawdopodobnie powstały pierwsze utwory w języku polskim.

ok.– 1556

 • pobyt w Królewcu po powrocie z Włoch. Był w tym czasie mocno związany z dworem króla Albrechta, wybitnego humanisty.
 • powrót do kraju i otrzymanie ojcowizny. Wtedy to stał się panem Czarnolasu. Wcześniej jednak miał przelotny kontakt z dworem marszałka Firleja, a potem z biskupem krakowskim Padniewskim.
 • dostał się na dwór króla dzięki protekcji podkanclerzego Piotra Myszkowskiego. Tam został sekretarzem królewskim. Pobyt na królewskim dworze sprawił, że zaczął obracać się wśród polskiej elity rządzącej. Dostarczyło to poecie wielu inspiracji, gdyż dwór był centrum życia politycznego, kulturalnego i społecznego Rzeczypospolitej. Z tego okresu pochodzą utwory: „Satyr”, „Zgoda”, „Proporzec” i „Wróżki”. Utwory te dotyczą sfery życia politycznego i społecznego szlachty, duchowieństwa, magnaterii i najuboższej części społeczeństwa (wg pisarza najważniejszej).

Ok. 1571

 • Kochanowski osiada w Czarnolesie. Na tę decyzję mogło wpłynąć wiele czynników: rozczarowanie życiem dworskim, dążenie do niezależności osobistej, dążenie do stworzenia warunków potrzebnych do rozwoju twórczości literackiej.

Ok. 1574

 • pisarz żeni się z Dorotą Podlodowską, dom zapełnia się dziećmi. Miał 6 córek, z czego 3 zmarły w dzieciństwie i syna, jednak ten przyszedł na świat już po śmierci poety (1584). Jego życie i małżeństwo przebiegało dosyć szczęśliwie (oprócz śmierci dzieci). Jednak nie wiązał go w pełni z Czarnolasem.
 • Wielokrotnie w swym życiu wyjeżdżał do Krakowa i właśnie w tym mieście powstało wiele jego dzieł:

1578

 • ukazała się drukiem „Odprawa posłów greckich”

1579

 • powstał „Psałterz Dawidów” – tłumaczenie 150 psalmów

1578 lub 1579

 • śmierć Urszulki

1580

 • wydano „Treny”
 • w Krakowie powstały też „Pieśni” i „Fraszki”

1584

 • zbiorowe (3) wydanie „Fraszek”

1584

 • nieoczekiwana śmierć pisarza w Lublinie, w drodze na sejm, gdzie jechał ze skargą za zamordowanie szwagra
 • pochowano go w Zwoleniu, a rzeźba na nagrobku jest najbardziej prawdopodobną podobizną poety.

1585

 • Jan Januszewski wydał wszystkie dzieła Kochanowskiego

1586

 • wydano „Pieśni”