Dokumenty szkolne

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W BIAŁYMSTOKU - ZOBACZ

SZKOLNY KODEKS UCZNIA - ZOBACZ
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA - ZOBACZ

KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku na lata 2018 - 2021- ZOBACZ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W BIAŁYMSTOKU - ZOBACZ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ - ZOBACZ