SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

dyrekcja pg

 DYREKTOR

mgr Mariola Toczydłowska
nauczyciel języka polskiego

WICEDYREKTORZY
mgr Beata Rutkowska
pedagog

mgr Anna Apanowicz
nauczyciel chemii