SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

nauczyciele pg

JĘZYK POLSKI 
mgr Mariola Toczydłowska
mgr Jolanta Rybnik
mgr Małgorzata Łapińska
mgr Hanna Łapińska
mgr Monika Piśmienna

mgr Barbara Prus
mgr Kinga Rutkowska

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Beata Białous-Oniśko
mgr Marlena Leszko
mgr Magdalena Banasiuk
mgr Urszula Dziemian
mgr Małgorzata Martyniak
mgr Beata Kozłowska

 JĘZYK ROSYJSKI
mgr Krystyna Suszcz- Szumeluk

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Marta Zińczuk

  PRZYRODA
mgr Monika Dłużewska

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Barbara Mieleszkiewicz

MATEMATYKA
mgr Anna Maciejczuk

 mgr Jolanta Kaźmierska
mgr Edyta Iwaniuk
mgr Halina Winiarska
mgr Agata Demianiuk

CHEMIA
mgr Anna Apanowicz
mgr Beata Białous-Oniśko

FIZYKA
mgr Ludmiła Wojniak

GEOGRAFIA
mgr Joanna Szwaczko

BIOLOGIA
mgr Barbara Mieleszkiewicz

HISTORIA
mgr Mirosława Bakun
mgr Maria Kurop

TECHNIKA
mgr Edyta Iwaniuk
mgr Małgorzata Boruch
mgr Adam Zajkowski

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE
mgr Anna Maciejczuk
mgr Adam Zajkowski
mgr Agata Demianiuk

PLASTYKA
mgr Elżbieta Baruch

 MUZYKA
mgr Ewa Głażewska - Kalenik
mgr Elżbieta Baruch

CHÓR SZKOLNY, 
mgr Ewa Głażewska - Kalenik

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Małgorzata Boruch
mgr Dariusz Bayer
mgr Jolanta Suchaczewska
mgr Przemysław Borsuk
mgr Sławomir Romańczuk
mgr Marek Rybnik
mgr Mateusz Antolak

ZAJĘCIA TANECZNE
mgr Magdalena Wnuczko

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE
mgr Alina Borowska
mgr Lucyna Sochoń
mgr Alicja Gryncewicz
mgr Bożena Dacz
mgr Bożena Szuchalska
mgr Anna Żywolewska
mgr Kinga Grodzka
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 6 -LATKI
mgr Karolina Romaniuk

mgr Mariola Bazydło

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 3 -LATKI

mgr Monika Nartowicz,
mgr Małgorzata Sochoń

RELIGIA
mgr Beata Rakoczy
 mgr Wiesława Grabowska,
mgr Barbara Czurak
ks. Mikołaj Kalina
ks. Andrzej Bojarzyński

BIBLIOTEKA
mgr Urszula Markowska
mgr Barbara Doroszkiewicz

ŚWIETLICA
mgr Małgorzata Łapińska
mgr Walentyna Pytel
mgr Marta Zińczuk
mgr Krystyna Szuszcz-Szumeluk
mgr Małgorzata Martyniak

PEDAGOG
mgr Elżbieta Burzyńska
mgr Beata Rutkowska
mgr Monika Perkowska