SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

ogłoszenia samorządu pg

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA 2018

 

plakat

 

KONKURS NA NAJŁADNIEJ UDEKOROWANĄ SALĘ

 

BOŻE NARODZENIE 2017

 

Miejsce I – kl. 2B PG 

Miejsce II – kl. 7B

Miejsce III – kl. 2A PG

Xmas bxmas exmas f

Gratulujemy

 

Wyniki konkursu dekoracji sal z okazji Święta Niepodległości

Listopad 2017

 

I miejsce - klasa II B 

II miejsce - klasa II A 

III miejsce - klasa III C

 

Gratulujemy

 

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA 2016/2017

 

Termin: 21 listopada 2017r. (poniedziałek) w godzinach: 17.00-20.00.

REGULAMIN DYSKOTEKI

Uczniowie z 5 lub więcej uwagami minusowymi (liczone od ostatniej dyskoteki) mają zakaz wstępu na imprezę. Obowiązuje jasna podeszwa oraz zakaz gum do żucia.

WEJŚCIE od godziny 16.45 (wejściem bocznym z podjazdem) do godziny 17.30.

BILET WSTEPU: 3 zł. Zebrane pieniądze służą do realizacji celów statutowych SU.

ZAKOŃCZENIE: ewentualnie dwie piosenki na bis po 20.00

WCZEŚNIEJSZE WYJŚCIE Z IMPREZY: Jeśli są uczniowie, którzy mają wątpliwości, czy będą się świetnie bawić na dyskotece do  końca tj. do 20.00, proszę zabrać ze sobą karteczki z pisemną informacją od rodzica:

Wyrażam zgodę na wcześniejsze opuszczenie dyskoteki – o godzinie: ……….. przez moje dziecko ………………………….z kl. ….

NAPOJE: Napoje w oryginalnych opakowaniach będzie można zostawić w sali 26.

 

Rada SU

 

WYBORY DO ZARZĄDU RADU SU

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1

2016/2017

Termin: 5.10.2016r.

Miejsce: czytelnia PG1, w godzinach 10.45 – 14.20

Kandydaci na prezydenta szkoły:

 1. Sidorowicz Dawid II a
  Wiszowata Małgorzata II c
 2. Zadykowicz Piotr Jakub III b

Wybory przebiegają zgodnie z harmonogramem. Nad porządkiem wyborów czuwają członkowie komisji wyborczej składającej się z przedstawicieli uczniów i przedstawicieli nauczycieli.

Uczniowie idąc na wybory zabrali ze sobą długopisy. Głosowanie odbywa się w czytelni. Każda klasa schodzi na głosowanie pod opieką nauczyciela prowadzącego daną lekcję i tylko wówczas gdy będzie poproszona przez Komisję Wyborczą.

 

REGULAMIN SZKOLNEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ

ZBIERANIA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK

CEL AKCJI:

 • kształtowanie postaw wobec środowiska i nawyków dzieci oraz młodzieży z nadzieją, że zmienią się przyzwyczajenia ich rodziców;
 • uświadomienie potrzeby wprowadzenia powszechnego recyklingu surowców wtórnych;
 • pomoc w rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci;
 • uwrażliwianie młodzieży na los chorych dzieci;
 • rozwijanie empatii i tolerancji;
 • kształtowanie proekologicznych postaw i podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży;
 • popularyzacja wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów i możliwości recyklingu oraz wykorzystania surowców wtórnych;

image014

REGULAMIN ZBIÓRKI:

 

 • Przedmiotem akcji jest zbiórka surowców wtórnych – plastikowych nakrętek.
 • Zbieramy nakrętki z: butelek po napojach, sokach, pojemników po chemii gospodarczej (np. płynie do mycia naczyń, kosmetykach itp.)
 • Nie zbieramy nakrętek: metalowych (np. nakrętek po Kubusiach, itp.); z butelek po olejach i smarach; z butelek po środkach owadobójczych; z pojemników po farbie i lakierach.
 • Udział w akcji biorą wszystkie klasy.
 • Uczniowie przekazują zebrane surowce wtórne pani woźnej, która prowadzi dokumentację zbiórki.
 • Uczniowie przynoszą nakrętki w torebkach wraz z podpisem- imię ucznia oraz klasa. Torebki niepodpisane nie będą nagradzane punktami.
 • Odpowiedzialni za akcję nauczyciele przyznają uczniom odpowiednią ilość punktów: 1kg nakrętek=10 pkt.
 • Uczniowie, którzy zbiorą największą ilość nakrętek zostaną nagrodzeni udziałem w jednodniowej wycieczce.

Opracowały:

Urszula Dziemian , Małgorzata Martyniak

 

 

REGULAMIN ZBIÓRKI MAKULATURY

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W BIAŁYMSTOKU

 

CELE ZBIÓRKI:

 • kształtowanie postaw wobec środowiska i nawyków dzieci oraz młodzieży z nadzieją, że zmienią się przyzwyczajenia ich rodziców;
 • uświadomienie potrzeby wprowadzenia powszechnego recyklingu surowców wtórnych;
 • zaoszczędzenie wielu drzew, które byłyby wycięte, gdyby nie było makulatury;
 • zmniejszenie kosztów produkcji nowego papieru;
 • zapobieganie marnotrawstwu;
 • pomoc w rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci;
 • uwrażliwianie młodzieży na los chorych dzieci;
 • rozwijanie empatii;
 • rozwijanie tolerancji;
 • kształtowanie proekologicznych postaw i podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży;
 • popularyzacja wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów i możliwości recyklingu oraz wykorzystania surowców wtórnych;
 • ugruntowanie wiedzy na temat zasad prawidłowego gospodarowania odpadami;

makulatura

REGULAMIN ZBIÓRKI MAKULATURY

 • W zbiórce mogą brać udział uczniowie wszystkich klas.
 • Na makulaturę można przeznaczyć: gazety, kolorowe czasopisma, książki, zeszyty, zapisane lub zadrukowane kartki papieru biurowego, opakowania papierowe, kartonowe, tekturę, torby i pudła papierowe.
 • Na makulaturę nie nadają się: papierowe opakowania z domieszką innych tworzyw (np. kartony po napojach mleku, sokach, powlekane folią okładki niektórych starych podręczników lub ćwiczeń), kalka, papier przebitkowy, tapety, papier zatłuszczony, silnie zabrudzony lub powleczony folią.
 • Makulatura musi być związana sznurkiem (lub w kartonie) i opisana: imię, nazwisko, klasa. Ułatwi to rejestrowanie makulatury oraz prowadzenie statystyki zbiórki.
 • Makulatura dostarczana jest do pani woźnej , która prowadzi dokumentację zbiórki, a jej wyniki podaje do wiadomości co miesiąc.
 • Klasa, która zbierze najwięcej makulatury otrzyma nagrodę finansową.
 • Uczniowie którzy zbiorą największą ilość makulatury w rywalizacji indywidualnej wezmą udział w jednodniowej wycieczce.

ZASADY PUNKTACJI ZBIÓRKI MAKULATURY

 • Za każde przyniesione 10 kg makulatury uczeń otrzymuje 5 pkt.

Opracowały :

Urszula Dziemian, Małgorzata Martyniak

 

 

DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA 2015/2016


Termin: 20 stycznia 2016r. (środa) w godzinach: 17.00-20.00.
REGULAMIN DYSKOTEKI BEZ ZMIAN.
Uczniowie z 5 lub więcej uwagami minusowymi (liczone od ostatniej dyskoteki) mają zakaz wstępu na imprezę.
WEJŚCIE od godziny 16.45 (wejściem bocznym z podjazdem) do godziny 17.30.
BILET WSTEPU: 3 zł. Zebrane pieniądze służą do realizacji celów statutowych SU oraz część dochodów zostanie przeznaczona na wsparcie akcji  "Adopcje serca".
ZAKOŃCZENIE: ewentualnie dwie piosenki na bis po 20.00
WCZESNIEJSZE WYJŚCIE Z IMPREZY: Jeśli są uczniowie, którzy mają wątpliwości, czy będą się świetnie bawić na dyskotece do  końca tj. do 20.00, proszę zabrać ze sobą karteczki z pisemną informacją od rodzica:
Wyrażam zgodę na wcześniejsze opuszczenie dyskoteki – o godzinie: ……….. przez moje dziecko ………………………….z kl. ….
MUZYKA: utwory zebrane przez Samorząd Uczniowski od chętnych uczniów z wszystkich klas szkoły. Obsługa DJ: chłopcy z klasy III b i III c pod nadzorem p. A. Zajkowskiego.
NAPOJE: W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów- NIE MOŻNA WNOSIĆ WŁASNYCH NAPOJÓW! Będzie można korzystać z wodopójki po stronie podstawówki.

Rada SU

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA 2015/2016


Termin: 18 listopada 2015r. (środa) w godzinach: 17.00-20.00.
REGULAMIN DYSKOTEKI BEZ ZMIAN.
Uczniowie z 5 lub więcej uwagami minusowymi (liczone od ostatniej dyskoteki) mają zakaz wstępu na imprezę.
WEJŚCIE od godziny 16.45 (wejściem bocznym przeznaczonym dla niepełnosprawnych).
BILET WSTEPU: 3 zł. Zebrane pieniądze służą do realizacji celów statutowych SU.
ZAKOŃCZENIE: dwie piosenki na bis po 20.00
WCZESNIEJSZE WYJŚCIE Z IMPREZY: Jeśli są uczniowie, którzy mają wątpliwości, czy będą się świetnie bawić na dyskotece do  końca tj. do 20.00, proszę zabrać ze sobą karteczki z pisemną informacją od rodzica:
Wyrażam zgodę na wcześniejsze opuszczenie dyskoteki – o godzinie: ……….. przez moje dziecko ………………………….z kl. ….
MUZYKA: utwory zebrane przez Samorząd Uczniowski od chętnych uczniów z wszystkich klas szkoły. Obsługa DJ: chłopcy z klasy III b i III c pod nadzorem p. A. Zajkowskiego.
NAPOJE: W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów- NIE MOŻNA WNOSIĆ WŁASNYCH NAPOJÓW! Będzie otwarty sklepik szkolny.

 

Rada SU, opiekun  M. Perkowska.

 

 

PIERWSZA DYSKOTEKA GIMNAZJALNA 2015/2016 INTEGRACYJNA.


REGULAMIN DYSKOTEKI BEZ ZMIAN.
TERMIN: 21 PAŹDZIERNIKA 2015r. (ŚRODA)
W GODZINACH: 17.00-20.00
WEJŚCIE od godziny 16.45
(wejściem bocznym przeznaczonym dla niepełnosprawnych).
BILET WSTEPU: 3 zł. 1 zł zostanie przeznaczone na zakup mydła dla dzieci z Afryki. Chętni mogą przynieść dodatkowe kostki mydła.
Zebrane pieniądze służą do realizacji celów statutowych SU, np. zakup piłki i siatki do gry w siatkówkę, nagrody w konkursach, dofinansowanie imprezy szkolnej, itp. – rozliczenie środków w roku szkolnym - do wglądu SU i zainteresowanych uczniów. Ilość uzyskanych pieniędzy ze sprzedaży podajemy do publicznej wiadomości po zakończonej imprezie.
ZAKOŃCZENIE: dwie piosenki na bis po 20.00
WCZESNIEJSZE WYJŚCIE Z IMPREZY:
Jeśli są uczniowie, którzy mają wątpliwości, czy będą się świetnie bawić na dyskotece do  końca tj. do 20.00, proszę zabrać ze sobą karteczki z pisemną informacją od rodzica:
Wyrażam zgodę na wcześniejsze opuszczenie dyskoteki – o godzinie: ……….. przez moje dziecko ………………………….z kl. ….

MUZYKA: utwory zebrane przez Samorząd Uczniowski od chętnych uczniów z wszystkich klas szkoły. Listy z propozycjami zostały już zebrane, zgrane i będą wykorzystane na imprezie szkolnej. Obsługa DJ: chłopcy z klasy III b i III c.
NAPOJE: Można przynosić swoje napoje (soki, wodę) i zostawić w sali 26 pod opieką nauczyciela. W naszej szkole dbamy o zdrowe odżywianie, więc podczas imprezy nie propagujemy  spożywania napojów gazowanych i zjadania chipsów.


Rada SU, opiekun  M. Perkowska, współorganizator p. L. Wojniak