Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej

Grupy przedszkolne i klasy I - III 
Klasy IV - VIII