SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Powiadom szkołę - powiadom@sp8bialystok.pl

Zastępstwa w Szkole Podstawowej

tydzień od 14.10.19 do 18.10.19

 

 

Poniedziałek 14.10.2019

       
   
 
 1   

 

 
     
2  
 
     
 
 3     
     
 
 4   

     
 
5          
 
 6   
 
     
 
7            
 8             

 

 

Wtorek 15.10.2019

   B. Prus
 A. Zajkowski
 S. Romańczuk  D. Bayer
 M. Dłużewska
 
 1  
 
       
 2
 
   5b - H. Winiarska    
 3    vb - E. Baruch
 7a,b - P. Borsuk 7a,b - B. Kozłowska    
 4  6a - M. Bakun  
 6c -P. Borsuk 6b,c - J. Suchaczewska  5d - E. Baruch 
 
 5  5c - M. Piśmienna    
  6c - M. Boruch 
 
 6 5c - M. Piśmienna
 
 
6b - zwolniona 
 
 7  8a - E. Baruch
         
 8  
         

 

 

Środa 16.10.2019

   
     
   
 1      
 

 

 
 2      
 
 
 
 3      
 
 
 
 4
   
 

 
 5
 
 
   
 
 6  
 
 
     
 7  

 
 
   
 8         
   

 

 

Czwartek 17.10.2019

   M. Toczydłowska
       
 
 1  
 
       
 2      
     
 3      
     
 4  8b- J. Kaźmierska
 
 
     
 5 8b - A. Apanowicz    
 
   
 6  
 
 
     
 7      
 
 
 
 8  

     
 

 

 

Piątek 18.10.2019

   
 
 
  
   
 1  
   
 
   
 2      
 
   
 3  
         
   
       
 5  
  
     
 
 6  
   
     
 7  
 
        
 8